Tips van Arjan

Algemene voorwaarden

Lees voordat je jezelf laat inschrijven als cursist onze algemene voorwaarden eens goed door. Er staat veel informatie in die belangrijk is om te weten.

Rijschool machtiging

Voordat de rijschool het praktijkexamen of een toets voor de categorie personenauto kan aanvragen, moet jij daar eerst toestemming voor geven via een machtiging.